Список спецкурсів 2019-2020

 СПИСОК

спецкурсів кафедри астрономії та фізики космосу на 2019 – 2020 навчальний рік

 

1 курс

напрям "Астрономія"

1 семестр

1. Механіка (46 практ.год.), ас. Грицай А.В.

2. Практикум з механіки (44 лаб.год.), залік, ас. Грицай А.В.

 

2 семестр

1. Сферична астрономія (30 лtекц год.+14 практ.год.), залік, доц.Чолій В.Я.

2. Вступ до університетських студій (14 лекц.епл.) , залік, проф. Івченко В.М. 

3. Молекулярна фізика (30 практ.год.), доц.Тугай А.В..

4. Практикум з молекулярної фізики (44 лаб.год.), залік, доц.Тугай А.В.

 

2 курс

напрям “Астрономія”

1 семестр

1. Загальна астрономія (22 лекц.+.14 практ.год), залік, доц.Решетник В.М.

2 семестр

1. Електроніка в астрономії (24 лекц.+44 лаб..год), доц.Чолій В.Я. , доц.Решетник В.М.

 

3 курс

напрям “Астрономія”

1 семестр

1. Загальна астрометрїя (30 лекц.год.), залік, доц.Чолій В.Я.

2 . Практична астрофізика (44 лекц.год.), екзамен, проф.Івченко В.М.

3. Практикум з астрономії (32 лаб.год.), залік (3 групи лаб.), доц. Козак Л.В.

2 семестр

1. Загальна астрофізика (44 лекц.год.), екзамен, проф. Івченко В.М.

2. Астрофізичний практикум. Частина 1. (44 лаб.год.), залік (3 групи лаб.), доц. Козак Л.В.

3. Динаміка Галактики (34 лекц.год.), залік, доц.Чол ій В.Я.

 

4 курс

Астрономія

1 семестр

1. Небесна механіка (44 лекц.год.+ 30 практ. год.), екзамен, доц.Чолій В.Я.

2 Основи фізики плазми (30 лекц.год.+ 14 практ. год.), екзамен, доц. Козак Л.В.

3. Методи астрофізики (30 лекц.год.+ 14 практ. год.), залік, проф. Івченко В.М.

4. Астрофізичний практикум, ч.2 (44 лаб. год.), доц. Козак Л.В.

2 семестр

1. Теоретична астрофізика. (40 лекц.), екзамен, к.ф.-м.н. Кравчук С.Г.

2. Позагалактична астрономія (44 лекц. год.), екзамен

3. Фізика Сонця (30 лекц.год.), залік, доц. Решетник В.М.

4. Навколоземний космічний простір (40лекц.год), залік, доц. Козак Л.В.

5. Радіоастрономія (40лекц.), екзамен, доц. Решетник В.М.

6. Астрофізичний практикум, ч.3 (44 лаб. год.),доц. Решетник В.М.

 

 

Магістри, 1 курс

Астрофика

1 семестр

1. Галактики (30 лекц.год.), екзамен, доц. Тугай А.В.

2. Будова та еволюція зір (60 лекц.год .), екзамен, к.ф.-м.н. Кравчук С.Г.

3. Геліофсера (30 лекц.год.), екзамен, доц. Козак Л.В

4. Астрофізичний практикум, (30 лаб.), залік, доц. Тугай А.В.

5. Космічна газодинаміка (30 лекц.), залік, проф. Гнатик Б.І.

6. Ядерна астрофізика (30 лекц.год.), залік, доц.Решетник В.М.,

Заг.курси

1. Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності, (30 лекц.год.), залік

2. Астрофізика (30 лекц.год.), екзамен, проф. Івченко В.М. 

2 семестр

1. Сучасні проблеми астрофізики (30 лекц.год.+30 практ.год.), екзамен, проф. Гнатик Б.І., доц.Тугай А.В 

2. Спеціальні методи програмування та моделювання в астрофізиці (30 лек.год.+30 практ.год.), екзамен доц.Решетник В.М.

3. Основи космології (30 лекц.год.), екзамен, а с.Грицай А.В.

4. Геодинаміка (30 лекц.год.), залік, доц.Чолій В.Я. 

5. Нестаціонарні об’єкти (30 лекц.год.), залік, доц.. Тугай А.В 

6. Методи астрофізики (30 лекц.год.), екзамен, проф. Івченко В.М.

 

Магістри, 2 курс

Астрофізика

1 семестр

1. Космологія (30 лекц.год.), екзамен обов.навч. дисц., доц. Тугай А.В

2. Астрономічні каталоги і бази даних (30 семін.год.), залік, доц. Чолій В.Я.

3. Астрофізика високих енергій (30 лекц.год..+30 лаб.год), екзамен, доц. Тугай А.В

4. Фізика міжзоряного середовища (30 лекц.год.), екзамен, к.ф.-м.н. Кравчук С.Г,

5. Сучасні комп’ютерні технології в астрофізиці (30 лекц.год.+30 практ.год.), залік, доц.Решетник В.М.

6. Спеціальний науковий семінар з астрономїї (30 год.семін.), залік, доц. Тугай А.В.

2 семестр

1. Ранній Всесвіт (30 лекц.год.+ 30 практ. год.), екзамен, проф.. Жданов В.І., доц.Тугай А.В.

2. Порівняльна планетологія (30 лекц.год), залік, доц.Козак Л.В.

3. Спостережні основи космології (30 лекц.год.), залік, ас/ Грицай А.В.

4. Спеціальний науковий семінар з астрономії (30 семін.год.), залік, проф. Івченко В.М.

 

 

СПИСОК

лабораторних робіт

Документ доступний для скачування за посиланням.