Список спецкурсів

2020 – 2021 навчальний рік

Бакалаври, 1 курс
Астрономія

1 семестр

  • Механіка, ас. Грицай А.В.
  • Практикум з механіки, ас. Грицай А.В.

2 семестр

 

Бакалаври, 2 курс
Астрономія

1 семестр

2 семестр

 

Бакалаври, 3 курс
Астрономія

1 семестр

2 семестр

 

Бакалаври, 4 курс
Астрономія

1 семестр

2 семестр

 

Магістри, 1 курс
Астрофізика

1 семестр

 

Загальні курси

2 семестр

 

Магістри, 2 курс
Астрофізика

1 семестр

2 семестр

Спецкурси, які читаються для інших спеціалізацій

Коледж,1 курс

1 семестр

Туркмени, 2 курс

1 семестр

  • Теорія функцій комплексної змінної, теорія ймовірності/ Теория функций комплексной переменной, теория вероятности и математическая статистика, ас.Грицай А.В.
  • Математичний аналіз / Математический анализ
  • Електрика та магнетизм, елементи сучасної електроніки / Электричество и магнетизм, элементы современной электроники

Коледж,1 курс

2 семестр

Туркмени, 2 курс

2 семестр

 

Факультет комп’ютерних наук та кібернетики, 2,3 курси

2 семестр