Публікації співробітників кафедри за 2009

 1. Rapoport Yu.G., Hayakawa M., Gotynyan O.Ye., Ivchenko V.M., Fedorenko A.K., Selivanov Yu.O. Stable and unstable plasma perturbations in the ionospheric F region, caused by spatial packet of AGW // Phys. Chem. Earth. – 2009. – Vol. 34, N 6–7. – P. 508–515.
 2. Laska K., Prosek P., Budik L., Budikova M., Milinevsky G. Prediction of erythemally effective UVB radiation by means of nonlinear regression model // Environmetrics. – 2009. – Vol. 20. – P. 633–646, doi: 10.1002/env.968.
 3. Kravchenko V., Evtushevsky A., Grytsai A., Milinevsky G., Shanklin J. Total ozone dependence of the difference between the empirically corrected EP–TOMS and high–latitude station datasets // Int. J. Remote Sensing. – 2009. – Vol. 30, N 15/16. – P. 4283–4294.
 4. Kryvdyk V. Non–thermal electromagnetic radiation from pulsating and collapsing magnetized white dwarfs // J. Phys.: Conf. Ser. – 2009. – Vol. 172, N 1. – P. 201–204. – doi: 10.1088/1742–6596/172/1/012051.
 5. Кривдик В.Г. Прискорення заряджених частинок у магнітосфері колапсуючої зірки та їхнє нетеплове електромагнітне випромінювання // Кинематика и физика небесных тел. – 2009. – Т.25, № 6. – С. 415–451.
 6. Лозицький В.В. Порівняння довготних розподілів загального вмісту озону на високих широтах північної та південної півкуль Землі // Космічна наука і технологія. – 2009. – Т. 15, № 3. – С. 56–61.
 7. Козак Л.В., Луи А.Т. Статистический анализ турбулентности плазмы по спутниковым измерениям магнитного поля // Кинематика и физика небесных тел. – 2009. – Т.25, № 4. – С. 299–307.
 8. Агапитов А.В. Динамика низкоширотной магнитопаузы Земли по материалам измерений проекта THEMIS // Космічна наука і технологія. – 2009. – Т. 15, № 1. – С. 19–30.
 9. Agapitov O., Glassmeier K.-H., Plaschke F., Auster H.-U., Constantinescu D., Angelopoulos V., Magnes W., Nakamura R., Carlson C.W., Frey S., McFadden J.P. Surface Waves and Field Line Resonances: A THEMIS Case Study // J. Geophys. Res. – 2009. – Vol. 114, A00C27, doi:10.1029/2008JA013553.
 10. Павлович В., Богданов Ю., Шуман В., Ващенко В. Электродинамика тектонических процессов и электромагнитное профилирование земной коры в Антарктическом регионе // Український антарктичний журнал. – 2009. – № 8. – С. 154–170.
 11. Ващенко В.М., Лоза Є.А., Патлашенко Ж.І. Тривимірна геометрична теорія некласичних фокусуючих дифракційних ґраток // Вісник Київ. yн–ту. Cер. фіз.–мат. науки. – 2009. – № 2. – C. 235–242.
 12. Ващенко В.М., Гордієнко Ю.О., Мамарєв В.М. Алгоритм викриття ознак підготовки землетрусу з осередком у сейсмонебезпечних районах засобами системи сейсмічного групування ГЦСК НКАУ // Вісник Київ. yн–ту. Cер. фіз.–мат. науки. – 2009. – № 2. – C. 229-234.
 13. Терез Е.І., Терез Г.А., Ващенко В.М., Козак А.В., Патлашенко Ж.І., Лоза Є.А. Вплив температури та тиску на точність визначення параметрів атмосфери при фотометричних спостереженнях в Антарктиці // Вісник Київ. yн–ту. Cер. фіз.–мат. науки. – 2009. – Вип. 4. – С. 229–234.