Освітні програми

Освітньо-професійні програми – Астрономія

Освітньо-наукові програми – Астрофізика (редакція 2019 р.)

Освітньо-наукові програми – Астрофізика (оновлено згідно стандарту МОН в 2021 р.)

Навчальний план