Кваліфікаційні роботи.Бакалаври.

2021-2022 н.р.

ПІБ Тема роботи (українською та англійською мовами) ПІБ керівника ПІБ рецензента
Андріїв Юрій Тарасович Фотометрична змінність екзопланетних систем різних типів

Photometric variability of different types of exoplanet systems

д.ф.-м.н. Крушевська Вікторія Миколаївна
ГАО НАНУ
к.ф.-м.н., доц Козак Людмила Володимирівна
Кафедра астрономії та фізики космосу
Бут Максим Сергійович Рентгенівські спектри близьких блазарів

X-ray emission of nearby blazars

к.ф.-м.н. Тугай Анатолій Володимирович
Кафедра астрономії та фізики космосу
к.ф.-м.н., пров. інж. Гнатик Роман Богданович
АО КНУ
Дімітрієва Поліна Олегівна Дослідження вмісту Li в зорях сонячного типу.

Study of the Lithium abundance in solar-type stars

д.ф.-м.н., Павленко Яків Володимирович
ГАО НАНУ
д.ф.-м.н., с.н.с., пров.н.с. Лозицький Всеволод Григорович
АО КНУ
Загревський Владислав Анатолійович Галактики-близнюки Молочного Шляху: принципи пошуку спільних властивостей

Twins to the Milky Way: principles for searching common properties

д.ф.-м.н. Вавилова Ірина Борисівна
ГАО НАНУ
к.ф.-м.н. Тугай Анатолій Володимирович
Кафедра астрономії та фізики космосу
Іванова Вікторія Олегівна Гігантські магнетарні спалахи: спостереження та теоретичні моделі.

Magnetar giant flares: observations and theoretical modelling

д.ф.-м.н., проф. Гнатик Богдан Іванович
АО КНУ
к.ф.-м.н. Елиїв Андрій Андрійович
ГАО НАНУ
Клебанов Андрій Юрійович Дослідження можливостей використання сигналів STARLINK для автономної навігації.

Exploring the possibilities of using STARLINK signals for autonomous navigation

к.ф.-м.н. Медведський Михайло Михайлович
ГАО НАНУ
д.ф.-м.н., доц Чолій Василь Ярославович
Кафедра астрономії та фізики космосу
Куліш Катерина Вікторівна Дослідження пилової компоненти гіперболічної комети С/2015 VL62

Investigation of dust component of hyperbolic comet C/2015 VL62

д.ф.-м.н. Іванова Олександра Вікторівна
ГАО НАНУ
к.ф.-м.н. Лук’яник Ігор Васильович
АО КНУ
Сізова Анастасія Дмитрівна Дослідження магнітних полів в активному протуберанці за даними спостережень в лінії D3 HeІ.

Study of magnetic fields in an active prominence using observations in D3 HeI line

д.ф.-м.н., с.н.с., пров.н.с. Лозицький Всеволод Григорович
АО КНУ
к.ф.-м.н., доц. Решетник Володимир Миколайович
Кафедра астрономії та фізики космосу

 

2020-2021 н.р.

ПІБ Тема роботи (українською та англійською мовами) ПІБ керівника ПІБ рецензента
Гугнін Олександр Морфологія галактик VIPERS

Morphology of VIPERS galaxies

к.ф.-м.н. Тугай Анатолій Володимирович
Кафедра астрономії та фізики космосу
к.ф.-.м.н. Добричева Дар’я Вікторівна
ГАО НАНУ
Жиганюк Єлизавета Дослідження структури релятивістських джетів активного ядра галактики Лебідь А у рентгенівському діапазоні.

Study of the structure of relativistic AGN jets of Cygnus A in X-ray.

д.ф.-м.н., проф. Гнатик Богдан Іванович
АО КНУ
к.ф.-м.н. Тугай Анатолій Володимирович
Кафедра астрономії та фізики космосу
Костецький Назар Зміни магнітного поля під час суббур за вимірами геофізичних обсерваторій

Changes of the magnetic field during substorms from measurements of geophysical оbservatories

к.ф.-м.н., доц. Козак Людмила Володимирівна
Кафедра астрономії та фізики космосу
д.ф.-м.н., Черемних Олег Костянтинович
ІКД НАНУ
Мирончук Богдана Систематизація властивостей південних ізольованих галактик з активними ядрами на z<0.1

Systematization of properties of Southern isolated galaies with active nuclei at z<0.1

к.ф.-м.н. Пулатова Надія Григорівна
ГАО НАНУ
к.ф.-м.н. Тугай Анатолій Володимирович
Кафедра астрономії та фізики космосу
Остапенко Олександра Дослідження детектування яскравих гамма-спалахів у ТеВ діапазоні майбутніми нейтринними обсерваторіями

Investigation of the detectability of bright GRBs in TeV range with future neutrino observatories

Доктор Джуан Пабло Янез к.ф.-м.н., пров. інж. Гнатик Роман Богданович
АО КНУ
Попов Олексій 24-й цикл сонячної активності

24th cycle of solar activity

д.ф.-м.н. Криводубський Валерій Никифорович
АО КНУ
к.ф.-м.н. Осипов Сергій Миколайович
ГАО КНУ
Ружицький Роман Дослідження двох далеких комет С/2014 B1 (Schwartz) і C/2012 K6(McNaught) на геліоцентричних відстанях від 4-9 а.о.

Investigations of two distant comets C/2014 B1 (Schwartz) and C/2012 K6 (McNaught) at heliocentric distances from 4-9 AU.

д.ф.-м.н. Іванова Олександра Вікторівна
ГАО НАНУ
к.ф.-м.н., доц. Решетник Володимир Миколайович
Кафедра астрономії та фізики космосу
Середа Олександра Порівняння теоретичних та емпіричних методів визначення хімічного складу в областях зореутворення

Comparing theoretical and empirical methods of the chemical abundance determination in starforming regions

к.ф.-м.н. Зінченко Ігор Андрійович
ГАО НАНУ
д.ф.-м.н. Івченко Василь Миколайович
Кафедра астрономії та фізики космосу
Чемеринська Ірина Кінематичні характеристики кулястих скупчень Чумацького Шляху за даними Gaia DR-2

Kinematic characteristics of the Milky Way Globular Cluster systems based on Gaia DR-2 data

д.ф.-м.н. Берцик Петер Петерович
ГАО НАНУ
д.ф.-м.н., доц. Чолій Василь Ярославович
Кафедра астрономії та фізики космосу
Шепута Єлизавета Обмеження моделей інфляції зі спостережень анізотропії реліктового випромінювання

Constraining the inflation models from cosmic microwave background anisotropy observations

к.ф.-м.н. Соболь Олександр Олександрович
Кафедра квантової теорії поля, фізичний факультет
к.ф.-м.н. Сергієнко Ольга Миколаївна
АО КНУ

 

2019-2020 н.р.

ПІБ Тема роботи (українською та англійською мовами) ПІБ керівника ПІБ рецензента
Вадим Бідула Визначення параметру Хаббла на вибірці компактних галактик з дискретним емісійним спектром.

A determination of the Hubble parameter for a sample of compact emission-line galaxies.

д.ф.-м.н., акад. НАНУ Ізотов Юрій Іванович
ІТФ НАНУ
д.ф.-м.н., проф. Гнатик Богдан Іванович
АО КНУ
Аліна Бурмай Зміни флуктуацій магнітного поля під час суббур із вимірів геофізичних обсерваторій.

Changes of magnetic field fluctuations during substorms from measurements of geophysical observatories.

к.ф.-м.н., доц. Козак Людмила Володимирівна
Кафедра астрономії та фізики космосу
д.ф.-м.н., проф. Черемних Олег Костянтинович
ІКД ДКАУ-НАНУ
Надія Дяченко Верифікація методів машинного навчання для визначення морфології та відстаней до галактик

Verification of machine learning methods for determining morphology and distances to galaxies

к.ф.-м.н., Добричева Дар’я Вікторівна
ГАО НАНУ
к.ф.-м.н., Гнатик Роман Богданович
АО КНУ
Єлизавета Кравченко Вимірювання магнітних полів в потужних сонячних спалахах на рівнях хромосфери та нижньої корони.

Measuring magnetic fields in powerful solar flares in the chromosphere and lower corona levels.

д.ф.-м.н., с.н.с., пров.н.с. Лозицький Всеволод Григорович
АО КНУ
к.ф.-м.н., с.н.с. Осіпов Сергій Миколайович
ГАО НАНУ
Олександр Муринюк Аналіз 5-ти хвилинних коливань на Сонці за даними космічних спостережень обсерваторії SOHO.

Analysis of 5-minute oscillations in the Sun using the data from the space observatory SOHO.

к.ф.-м.н., с.н.с. Осіпов Сергій Миколайович
ГАО НАНУ
к.ф.-м.н., н.с., Лозицька Наталія Йосипівна
АО КНУ
Дмитро Оріховський Фотометричні дослідження активних ядер галактик 1ES 1426+428, PKS 1222+216 та Markarian 501 в оптичному спектральному діапазоні.

Photometrical study of active galaxy nuclei 1ES 1426+428, PKS 1222+216 and Markarian 501 in optical spectral range.

к.ф.-м.н. Пономаренко Василь Олександрович
АО КНУ
к.ф.-м.н., доц. Решетник Володимир Миколайович
Кафедра астрономії та фізики космосу
Дмитро Сульжук Вміст заліза в зорі Арктур.

The abundance of Fe in Arcturus.

д.ф.-м.н., Павленко Яків Володимирович
ГАО НАНУ
д.ф.-м.н., проф. Івченко Василь Миколайович
Кафедра астрономії та фізики космосу
Марія Чупіра Фотометричні дослідження асинхронного короткоперіодичного поляра IGR J19552+0044.

Photometric studies of asynchronous short-period polar IGR J19552 + 0044

к.ф.-м.н., доц. Решетник Володимир Миколайович
Кафедра астрономії та фізики космосу
к.ф.-м.н. Лук’яник Ігор Васильович
АО КНУ

 

2018-2019 н.р.

ПІБ Тема роботи (українською та англійською мовами) ПІБ керівника ПІБ рецензента
Колесник Іван Сергійович Розподіл аерозолів в приповерхневих шарах атмосфери в населених пунктах та за їх межами
The distribution of aerosols in the surface layers of the atmosphere in settlement and beyond
д.ф.-м.н. Міліневський Геннадій Петрович
Кафедра астрономії та фізики космосу
к.ф.-м.н. Сосонкін Михайло Григорович
ГАО НАНУ
Мавдрик Тарас Юрійович Фотометрія оптичного транзієнта Gaia 17 agj
Photometry of the optical tranzient Gaia 17 agj
к.ф.-м.н. Решетник Володимир Миколайович
Кафедра астрономії та фізики космосу
к.ф.-м.н. Лук’яник Ігор Васильович
АО КНУ
Мельник Олександр Сергійович Моделювання коми комети 67/Р Чурюмова–Герасименко
Photometric simulation of the 67/P Churyumov-Gerasimenko comet
к.ф.-м.н. Решетник Володимир Миколайович
Кафедра астрономії та фізики космосу
к.ф.-м.н. Мозгова Олена Михайлівна
АО КНУ
Мірошниченко Євгеній Олексійович Еволюція середньо-широтного максимуму в розподілі озону в Південній півкулі
Evolution of the mid-latitude mimum in the ozone distribution over the Southern Hemisphere
к.ф.-м.н., асистент Грицай Асен Васильович
Кафедра астрономії та фізики космосу
к.ф.-м.н. Данилевський Василь Олексійович
АО КНУ
Пекарський Юрій Вікторович Розсіювання світла складними пиловими агрегатами
Skatterins in the complex dust aglomentions
к.ф.-м.н., доц. Решетник Володимир Миколайович
Кафедра астрономії та фізики космосу
к.ф.-м.н., с.н.с. Клещонок Валерій Володимирович
АО КНУ
Пічкурова Яна Олегівна Пошук повторних подій в транзієнтах GAIA
Search in the GAIA post-alert events
к.ф.-м.н., доц. Решетник Володимир Миколайович
Кафедра астрономії та фізики космосу
к.ф.-м.н. Пономаренко Василь Олександрович
АО КНУ
Река Катерина Данилівна Зміна тисків в хвості магнітосфери Землі під час ініціювання суббур
Change of the pressures in the Earth’s magnetotail during the initiation of the substorm
к.ф.-м.н., доц Козак Людмила Володимирівна
Кафедра астрономії та фізики космосу
д.ф.-м.н. Черемних Олег Костянтинович
ІКД НАНУ
Скирто Олег Сергійович Характеристики аерозолів у атмосфері над Києвом
Aerosol characteristics in the atmosphere over Kyiv
к.ф.-м.н., асистент Грицай Асен Васильович
Кафедра астрономії та фізики космосу
к.ф.-м.н. Данилевський Василь Олексійович
АО КНУ

 

 

Щоб отримати доступ на перегляд конкретної роботи/робіт, будь-ласка, подайте запит на astdept@gmail.com.

Тема листа: Ознайомлення з роботою.

В тексті листа:
1. Вкажіть мету ознайомлення з роботою.

2. Вкажіть роботу (або перелічіть, якщо декілька) за наступним шаблоном:
П.І.Б студента 1 / Назва роботи українською мовою
П.І.Б студента 2 / Назва роботи українською мовою
П.І.Б студента 3 / Назва роботи українською мовою
П.І.Б студента 4 / Назва роботи українською мовою

 

Після того, як Ваш запит погодять, вам буде надіслане посилання на скачування електронної версії роботи/робіт.