>^_^<
Навігація
Головна
Дослідження
Навчання
Конференції
Співробітники
Студенти
Аспіранти
Випускники
Історія
Корисні посилання
Ефемериди
Наші проекти
Наші друзі
Кафедра астрономії та фізики космосу

В 1834 році, при створенні Київського університету імені святого Володимира, була заснована кафедра астрономiї. На посаду завідуючого кафедрою в 1837 р. було запрошено відомого астронома В.Ф.Федорова, який згодом став ректором університету. Протягом другої половини ХІХ та початку ХХ століття, на кафедрі працювала низка відомих астрономів.

У 1939 р. кафедру очолює відомий астрофiзик проф. С.К. Всехсвятський.
Кафедра астрономiї стає однiєю з провiдних серед наукових установ свiту у галузi дослiджень навколосонячного простору та малих тiл сонячної системи. На кафедрi працювали вiдомi вченi: чл.-кор. А.О. Яковкiн (декан фiзичного факультету у 1948-1950 рр.), професори I.С. Астапович, О.Ф. Богородський, Д.В. Пясковський, Е.А. Гуртовенко, М.Я. Коцаренко. З кiнця 1995 року кафедру очолює доктор фіз-мат. наук В.М. Iвченко.

Основна задача кафедри полягає у грунтовній підготовці висококваліфікованих спеціалістів у різноманітних галузях астрономії та фізики космосу за двома спеціалізаціями: астрофiзика та фiзика космосу. На спецiалiзацію астрофiзика набiр студентiв проводиться з першого курсу в кiлькостi 10 осiб. На спецiалiзацiю фiзика космосу розподiл вiдбувається на третьому курсi в рамках спецiальностi загальна фiзика.

Читають лекцiї, проводять семiнарськi заняття та практичнi роботи досвiдченi вченi й викладачi кафедри та провiднi спецiалiсти Головної астрономiчної обсерваторiї НАНУ i Астрономiчної обсерваторiї унiверситету (АО КНУ), пiдготовка здiйснюється за рiвнями бакалавра, спеціаліста та магістра.

Яскравою рисою життя кафедри є щорiчнi мiжнароднi молодiжнi конференцiї з астрономiї та фiзики космосу, що їх готують i проводять студенти та аспiранти кафедри. У 2012 р. вiдбулася вже 19-а така конференцiя, яка зiбрала молодих вчених України, Росiї, Польщi та інших країн. До участi у конференцiї традицiйно запрошуються вiдомi вченi з рiзних країн свiту, якi виступають з оглядовими лекцiями.

На базі кафедри міністерство освіти та науки проводить Всеукраїнську студентську олімпіаду з астрономії та астрофізики.


Адреса
Кафедра астрономії та фізики космосу,
Фізичний факультет,
Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
Глушкова 4,
03022, Київ, Україна.
Карта проїзду
Тел: +380 44 526-4457
Факс: +380 44 526-4507
Видатні події

Наш стенд в холі фізичного факультету

Календар подій
Пн.Вт.Ср.Чт.Пт.Сб.Нд
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

Сьогодні:
- Зарезервовано на 28 вересня

Завтра:
- Події на 29 вересня

Астрономічна картинка дня
NGC 3576: The Statue of Liberty Nebula

What's happening in the What's happening in the


За матеріалами APOD

she's spotless! her birthday is SP0087... (hint) louis vuitton replica

,

The NF in azur looks great! Very light and airy! Not plastic looking at all! lv bag

,
Great haul~!! COngrats on everything~!! louis vuitton wallet
,
congrats louis vuitton luggage
,You should definitely use it! louis vuitton bag,i have my sophie, i guess it is too early to tell. i hope not though. louis vuitton purse,
Wow! It's sooo cute! Congratshttp://forum.purseblog.com/images/smilies2/heart.gif louis vuitton handbags
,congrats i love the vernis! louis vuitton outlet.