Список спецкурсів

 Робочі проограми кафедри астрономії та фізики космосу на 2017 – 2018 навчальний рік

 

1 курс

напрям “Астрономія”

2 семестр

 1. Сферична астрономія (30 лекц.+14  практ.год.), залік, доц.Чолій В.Я.
 2. Вступ до університетських студій    (14 лекц.год.), залік, проф. Івченко В.М.

2 курс

напрям “Астрономія”

1 семестр

 1. Загальна астрономія (30 лекц.+.14  практ.год), залік, доц.Решетник В.М.

2 семестр

 1. Електроніка  в астрономії  (30 лекц. год.+ 42 лаб. год. ), доц.Чолій В.Я.,  доц.Решетник В.М.

3 курс

напрям “Астрономія”

1 семестр

 1. Загальна  астрометрія  (30 лекц.год.),  залік, доц.Чолій В.Я.
 2. Практична астрофізика (44 лекц.год.), екзамен, проф.Івченко В.М.
 3. Практикум з астрономії  (32 лаб.год.), залік, доц. Козак Л.В.

2 семестр

 1. Загальна астрофізика  (44 лекц.год.), екзамен,проф. Івченко В.М.
 2. Астрофізичний практикум  (44  лаб.год.), залік,доц. Козак Л.В.
 3. Динаміка Галактики (34 лекц.год.),  залік,доц.Чолій В.Я.

4 курс

Напрям “Астрономія”

1 семестр

 1. Теоретична астрофізика (34 лекц.год.), залік, к.ф.-м.н. Кравчук С.Г.
 2. Небесна механіка (34 лекц.год.+ 17 практ. год.), екзамен, доц.Чолій В.Я.
 3. Основи фізики плазми (34 лекц.год.+ 17 практ. год.), екзамен, доц. Козак Л.В.
 4. Методи астрофізики (34 лекц.год.),  залік, проф. Івченко В.М.
 5. Позагалактична астрономія (51 лекц. год..), екзамен, с.н.с. Вавилова І.Б.
 6. Планети  (34 лекц.год.), залік, доц. Козак Л.В
 7. Астрофізичний практикум (84 лаб.год.), залік, доц. Козак Л.В.

2 семестр

 1. Теоретична астрофізика. (48 лекц.),  екзамен, к.ф.-м.н. Кравчук С.Г.
 2. Основи космології   (32 лекц.год.), залік, ас. Грицай А.В.
 3. Фізика Сонця (32 лекц.год.), залік, доц. Решетник В.М.
 4. Навколоземний космічний простір(32 лекц.год.+ 16 семін. год.), залік, доц. Козак Л.В.
 5. Фізика та хімія комет (32 лекц.год.),  залік, к.ф.-м.н. Кулик І.В.
 6. Визначення орбіт (32 лекц.год.),  залік, доц. Тугай А.В.
 7. Радіоастрономія   (48 лекц.),  екзамен, доц. Решетник В.М.
 8. Астрофізичний практикум    (64 лаб.год.), залік, доц. Решетник В.М.
 9. Астрофізика  (32  лекц.год.), екзамен, проф. Івченко В.М. , доц. Решетник В.М.

Магістри, 1 курс

Спеціалізація “Астрофізика”

1 семестр

 1. Галактики   (30 лекц.год.), екзамен, с.н.с Вавилова І.Б.
 2. Будова та еволюція зір (60 лекц.год .),  екзамен, к.ф.-м.н. Кравчук С.Г.
 3. Геліофсера  (30  лекц.год.), екзамен, доц. Козак Л.В
 4. Астрофізичний практикум (30 лаб.), залік, доц. Тугай А.В.
 5. Космічна газодинаміка (30 лекц.),  залік, д.ф.-м.н. Гнатик Б.І.
 6. Ядерна астрофізика (30 лекц.год.), залік, доц.Решегник В.М.,
 7. Астрофізика  (30  лекц.год.), екзамен, проф. Івченко В.М. , доц. Решетник В.М.

2 семестр

 1. Сучасні проблеми астрофізики (30 лекц.год.+30 практ.год.), екзамен, д.ф.-м.н. Гнатик Б.І., доц. Тугай А.В
 2. Спеціальні методи програмування та моделювання в астрофізиці (30 лекц.год.+30 практ.год.), екзамен, доц.Решетник В.М.
 3. Основи космології (30 лекц.год.), екзамен, ас.Грицай А.А.
 4. Геодинаміка (30 лекц.год.), залік, доц.Чолій В.Я.
 5. Нестаціонарні об’єкти    (30 лекц.год.), залік, доц. Тугай А.В
 6. Методи  астрофізики  (30 лекц.год.), екзамен, проф. Івченко В.М.

Магістри,  2 курс

Спеціалізація “Астрофізика”

1 семестр

 1. Космологія   (30 лекц.год.), екзамен, доц. Тугай А.В
 2. Астрономічні каталоги та бази даних (30 год.семін.), залік, доц. Чолій В.Я.
 3. Астрофізика високих енергій (30   лекц.год.+30 лаб.год), екзамен, доц. Тугай А.В
 4. Фізика міжзоряного  середовища (30 лекц.год.), екзамен, к.ф.-м.н. Кравчук С.Г.
 5. Сучасні комп’ютерні технології  в астрофізиці (30 лекц.год.+30 практ.год.), залік, доц.Решетник В.М.
 6. Спеціальний науковий семінар з астрономїї  (30 год.семін.), залік, доц. Тугай А.В.

2 семестр

 1. Ранній Всесвіт (30 лекц.год.+ 30  практ. год.), екзамен, проф. Жданов В.І., доц. Тугай А.В.
 2. Порівняльна планетологія (30   лекц.год), залік, доц. Козак Л.В.
 3. Спостережні основи космології (30 лекц.год.), залік, доц. Тугай А.В.
 4. Спеціальний науковий семінар з астрономії  (30 год.семін.), залік, проф. Івченко В.М.

Робочі програми для  2 курсу спеціальності «Оптотехніка»

 1. Аналітична геометрія та лінійна алгебра (14 лекц.год.+ 42 практ.год.), екзамен, ас.Грицай А.В.
 2. Теорія функції комплексної змінної (16лекц.год.+ 32 практ.год.), екзамен, ас.Грицай А.В.
 3. Основи векторного та тензорного аналізу (16лекц.год.+ 16 практ.год.), залік, ас.Грицай А.В.